Unit 7 : Cách phát âm /s/ và /z/ trong tiếng anh

Luyện thi IELTS cấp tốc | Học TOEIC Online | TOPPY > Ielts Speaking > Unit 7 : Cách phát âm /s/ và /z/ trong tiếng anh

Bên cạnh việc học ngữ pháp hay từ vựng, phát âm cũng là một trong những chìa khóa quan trọng giúp bạn nói Tiếng Anh thật trôi chảy và tự nhiên. Series luyện phát âm của Toppy sẽ giúp các bạn từ mất gốc tiếng anh hoặc những bạn biết tiếng anh nhưng phát âm sai. Đây cũng là phần giúp các bạn trong quá trình luyện tiếng anh hoặc luyện thi IELTS cải thiện được kỹ năng Speaking !

Unit 1: Cách phân biệt âm /e/ và âm /æ/ trong tiếng anh

Unit 2: Cách phát âm /b/ và /p/ trong tiếng anh

Unit 3 : Cách phát âm /t/ và /d/ trong tiếng anh

Unit 4 : Cách phát âm /k/ và /g/ trong tiếng anh

Unit 5 : Cách phát âm /f/ và /v/ trong tiếng anh

Unit 6 : Cách phát âm /h/ và /j/ trong tiếng anh

Âm /s/ và /z/ là hai âm quan trọng thường gặp trong tiếng Anh. Tuy nhiên không ít người học tiếng Anh gặp khó khăn trong việc phân biệt hai âm này. Để giúp bạn phát âm chuẩn tiếng Anh như người bản xứ, trong bài viết này sẽ chia sẻ cách phân biệt âm /s/ và /z/ trong tiếng Anh.

Âm /z/ và /s/ là gì?

So sánh 2 âm /z/ và /s/, ta dễ dàng nhận thấy: /z/ là âm xát yếu. Đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên, phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn khi luồng hơi được đẩy ra ngoài. Thanh âm rung. Còn /s/ được phát âm tựa: đầu tiên mặt lưỡi chạm mặt răng trên phía trong, lưỡi chuyển động đi ra phía trước, hai hàm răng đóng lại gần hơn. Khi phát âm /s/ âm luồng hơi trong miệng chà xát hơn các âm xát khác. Thanh âm không rung.

1. Cách phát âm /s/

Bước 1: Hai khóe miệng kéo sang 2 bên

Bước 2: Hai răng khép lại. Đầu lưỡi chạm vào chân răng trong hàm dưới

Bước 3: Đẩy hơi qua hai kẽ răng.

Nhớ rằng đừng tròn môi quá và bật hơi ra quá mạnh và môi của bạn cần phải giãn ra nếu không bạn sẽ nhầm sang môt âm khác trong tiếng Anh /ʃ/.

Chú ý: Để kiểm tra xem bạn phát âm có đúng hay không, hãy giơ tay lên trước mặt và nói /s/. Vì /s/ là một phụ âm vô thanh nên bạn có thể cảm thấy một luồng hơi thổi nhẹ vào lòng bàn tay bạn.

Practice

  • /s/
  • six
  • sun
  • sing

It’s the worst storm I’ve seen.
/ɪts ðə wɜːrst stɔːrm aɪv si:n/
Miss Smith cooks the best feast.
/mɪs smɪθ kʊks ðə best fi:st/
Small Stephen still smiles sweetly.
/smɔːl ‘sti:vn stɪl smaɪlz ‘swi:tli/
Send Sue to the store on Saturday.
/send su: tə ðə stɔːr ɔːn ˈsætərdeɪ/
The Spanish speak Spanish in Spain.
/ðə ˈspænɪʃ spi:k ˈspænɪʃ ɪn speɪn/

2. Cách phát âm /z/

/s/ và/z/ là một cặp âm vì nó có khẩu hình miệng giống nhau:

Bước 1: Hai khóe miệng kéo sang 2 bên

Bước 2: Hai răng khép lại. Đầu lưỡi chạm vào chân răng trong hàm dưới

Bước 3: Phát âm /z/

Chú ý: Vì /z/ là một phụ âm hữu thanh nên không có hơi bật vào lòng bàn tay của bạn. Trong quá trình học tiếng Anh, có rất nhiều cặp âm phát âm gần giống nhau nên các bạn cần lưu ý những tip nhỏ thế này để kiểm tra nhé.

Practice

  • /z/
  • close
  • size
  • zoo

He loves his new toys.
/hi lʌvz hɪz nju: tɔɪz/
She’s my friend’s cousin.
/ʃiz maɪ frendz ˈkʌzn/
My favourite music is jazz.
/maɪ ˈfeɪvərɪt ‘mju:zɪk ɪz dʒæz/
What time does the zoo close?
/wʌt taɪm dʌz ðə zu: kləʊz/
Susan’s cousin leaves on Wednesday.
/’su:znz ˈkʌzn li:vz ɔːn ˈwenzdeɪ/

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ