Unit 2: Cách phát âm /b/ và /p/ trong tiếng anh

Luyện thi IELTS cấp tốc | Học TOEIC Online | TOPPY > Ielts Speaking > Unit 2: Cách phát âm /b/ và /p/ trong tiếng anh

Tiếp nối bài phát âm giữa âm /e/ và âm /æ/ chúng ta cùng làm quen với âm /b/ và /p/ trong bài học số 2 này. B và P là hai âm dễ nhầm lẫn với nhiều người học tiếng Anh. Âm B là âm không bật hơi, hệt như âm B trong tiếng Việt, âm P là âm bật hơi, không tồn tại cách phát âm P trong tiếng Việt như tiếng Anh. Điều đáng nói là ít khi các bạn nào nhầm P thành B, mà thường gặp nhất là đọc nhầm B thành P trong khi âm B là có tồn tại trong tiếng Việt, lẽ ra phải dễ phát âm hơn âm P nhưng hầu hết các học viên tiếng Anh nếu có sai B/P thì luôn sai B nhiều là chủ yếu. Cùng Toppy luyện tập 2 âm này nhé !

1.Cách phát âm /b/

Bước 1: Mím môi.

Bước 2: Phát âm /b/. Âm này có khẩu hình miệng giống âm /b/ tuy nhiên có điểm khác là khi phát âm ra chúng ta sẽ thấy rung ở cổ họng. Nếu bạn đưa tay ra phía trước, chúng ta sẽ không cảm nhận được có luồng hơi thổi vào tay như âm /b/

Practice:

Luyện tập :

Pie /paɪ/ – Buy /baɪ/
Pear /peər/ – Bear /beər/
Pill /pɪl/ – Bill /bɪl/

Big /bɪg/
Boy /bɔɪ/
Bag /bæɡ/
Best /best/
Bank /bæŋk/
Baby /ˈbeɪbi/
Building /ˈbɪldɪŋ/
Business /ˈbɪznəs/
November /nəʊˈvembər/
Neighbour /ˈneɪbər/

Ex :

I’ve been busy now.
/aɪv bɪn ˈbɪzi naʊ/

Maybe Elizabeth brags a bit.
/’meɪbi əli:zəbəθ brægz ə bɪt/

Billy grabbed the sobbing baby.
/ˈbɪli ɡræbd ðə sɑːbɪŋ ‘beɪbi/

The bushes and bulbs are about to bloom.
/ðə brʌʃɪz ən bʌlbz ɑːr əˈbaʊt tə bluːm/

Bob’s got a big problem with his neighbors.
/bɑːbz ɡɑːt ə bɪg ˈprɑːbləm wɪð hɪz ˈneɪbər/

2.Cách phát âm /p/

Bước 1:  Mím môi. Ở bước này bạn không nên mím môi quá chặt hay quá hờ vì sẽ không thể bật hơi mạnh được. Vì vậy, hãy nhớ mím môi một cách vừa phải thôi nhé

Bước 2: Bật hơi ra

Chú ý: Để kiểm tra bạn phát âm đúng hay không, hãy để bàn tay hoặc 1 tờ guấy trước mặt và cảm nhận luồng hơi bật vào. Vì /p/ là một âm vô thanh nên bạn sẽ cảm nhận luồng hơi thổi vào tay và không thấy rung ở cổ họng.

Pen /pen/
Pull /pʊl/
Stop /stɑːp/
Piece /pi:s/
Cheap /tʃiːp/
Happy /ˈhæpi/
Punish /ˈpʌnɪʃ/
Picture /ˈpɪktʃər/
Peaceful /ˈpiːsfl/
Pencil case /ˈpensl keɪs/

Passports, please!
/ˈpæspɔːrts pli:z/
It’s pretty important.
/ɪts ˈprɪti ɪmˈpɔːrtnt/
I have a pencil, some stamps and an envelope.
/aɪ hæv ə ‘pensl səm stæmps ənd ən ˈɑːnvələʊp/
We want a perfect picnic in Spain in September.
/wi wɔːnt ə ˈpɜːrfɪkt ‘pɪknɪk ɪn speɪn ɪn sep’tembə/
Here’s a cup, an apple, some presents and a newspaper in the picture.
/hɪərz ə kʌp ən ˈæpl səm ˈpreznts ənd ə ˈnuːzpeɪpər ɪn ðə ˈpɪktʃər/

 

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ