SAT Reading : Content areas

Luyện thi Ielts online > Luyện thi SAT > SAT Reading : Content areas

Trong bài kiểm tra SAT Reading, bạn sẽ bắt gặp một loạt các đoạn được chia thành ba nội dung:

U.S. and World Literature.

Bao gồm các văn bản tiểu thuyết văn xuôi, cả đương đại và cổ điển, của các tác giả Mỹ và quốc tế. Những văn bản này có thể là những truyện ngắn hoặc đoạn văn nguyên vẹn từ tiểu thuyết và truyện ngắn và được viết bởi các tác giả nổi tiếng hoặc ít nổi tiếng làm việc trong các thế kỷ thứ 18, 19, 20 hoặc 21.

History/Social Studies.

Lĩnh vực Lịch sử / Nghiên cứu Xã hội bao gồm các văn bản ở hai lĩnh vực Social Science và  Founding Documents /Great Global Conversationi.

  • Social Science bao gồm các đoạn liên quan đến thông tin và ý tưởng được rút ra từ các lĩnh vực nhân chủng học, nghiên cứu truyền thông, kinh tế, giáo dục, địa lý con người, luật pháp, ngôn ngữ học, khoa học chính trị, tâm lý học, và xã hội học và các lĩnh vực khác nhau của họ. Các câu hỏi sẽ yêu cầu bạn xác định mối quan hệ giữa biểu đồ,đồ thị hoặc để phân tích hai đoạn văn được ghép nối với nhau như thế nào.

  • The Founding Documents/Great Global Conversations bao gồm các văn bản cổ điển và đương đại của các tác giả Mỹ và quốc tế đang vật lộn với các vấn đề chính trị, pháp lý, xã hội, đạo đức và đạo đức để cố gắng trả lời một câu hỏi đơn giản nhưng sâu sắc: Chúng ta nên sống với nhau như thế nào? The Founding Documents/Great Global Conversations cũng có thể xuất hiện theo cặp.

Science.

Bao gồm các đoạn liên quan đến thông tin và ý tưởng được rút ra từ sinh học, hóa học, vật lý và khoa học Trái đất và các lĩnh vực khác nhau của chúng. Các đoạn văn có thể thảo luận về những khám phá gần đây, các giả thuyết và lý thuyết thú vị, các nghiên cứu sáng tạo. Các đoạn văn Science đôi khi sẽ bao gồm biểu đồ hoặc các cặp đoạn văn. Các câu hỏi sẽ yêu cầu bạn xác định mối quan hệ giữa đồ họa hoặc để phân tích hai đoạn văn được ghép nối với nhau như thế nào.

Hy vọng bài dịch này sẽ có ích đối với các bạn học trong quá trình luyện thi SAT.

Chúc các bạn học tốt!

Nguồn : Khanacademy

 

 

Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ