Ngữ pháp cơ bản – Tính từ

Luyện thi IELTS cấp tốc | Học TOEIC Online | TOPPY > Luyện thi TOEIC > Ngữ pháp cơ bản > Ngữ pháp cơ bản – Tính từ

Nếu bạn muốn luyện thi IELTS, TOEIC nhưng bạn chưa bao giờ học tiếng anh, hoặc bạn mất gốc… thì khi bắt tay vào học việc bạn phải có một ” nền móng” thật tốt là điều rất quan trọng. Hãy đến với series ngữ pháp cơ bản cùng Toppy để chúng ta có kiến thức nền thật chắc nhé

Tính từ là gì ?

Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi, … của người hoặc sự vật. Tính từ được sử dụng để bổ nghĩa cho Danh từ hoặc Đại từ. Tính từ được sử dụng để miêu tả các đặc tính của sự vật, hiện tượng mà Danh từ hoặc Đại từ đó đại diện.

Phân loại tính từ trong tiếng Anh

Có nhiều cách khác nhau để phân loại tính từ trong tiếng Anh, sau đây là các loại tính từ chủ yếu:

 • (a) Tính từ chỉ định

  this, that, these, those

 • (b) Tính từ phân phối

  each, every, either, neither

 • (c) Tính từ chỉ số lượng

  some, any, no; little/few; many, much; one, twenty

 • (d) Tính từ chỉ sự nghi vấn

  which, what, whose

 • (e) Tính từ sở hữu

  my, your, his, her, its, our, your, their

 • (f) Tính từ chỉ chất lượng

  clever, dry, fat, golden, good, heavy, square

Động tính từ trong tiếng Anh

Động tính từ trong tiếng Anh là các tính từ được cấu thành từ dạng:

Động từ + ing

Động từ + ed

Cả hai loại này cũng có thể được sử dụng như các tính từ thông thường khác. Trong đó:

 • Các động tính từ dạng động từ + ing (ví dụ amusing, boring, tiring, …) mang ý nghĩa chủ động và có nghĩa là “có sự tác động này”.
 • Các động tính từ dạng động từ + ed (ví dụ amused, horrified, tired, …) mang ý nghĩa bị động và có nghĩa là “bị ảnh hưởng hay bị tác động theo cách này”.

The play was boring. (The audience was bored.)

The work was tiring. (The workers were soon tired.)

The scene was horrifying. (The spectators were horrified.)

an infuriating woman (She made us furious.)

an infuriated woman (Something had made her furious.)

Tính từ và các loại danh từ khác nhau

Câu hỏi: Với các danh từ số ít, số nhiều và các danh từ chỉ giống đực, giống cái thì cùng một tính từ sử dụng cho các loại danh từ này có khác nhau về form không ?

Câu trả lời là không. Chúng ta đều sử dụng cùng một form tính từ cho các loại danh từ này.

a good boy, good boys a good girl, good girls

NGOẠI TRỪ loại tính từ chỉ định. Với loại tính từ này, bạn sử dụng this, that trước danh từ số ít và sử dụng these, those trước danh từ số nhiều.

this cat, these cats

that man, those men

Tính từ và giới từ

Nhiều loại tính từ/động tính từ có thể được theo sau bởi một giới từ. Chúng ta sẽ học về nó trong một chương riêng.

Ví dụ:

good at, tired of

Phân loại tính từ trong tiếng Anh

Có nhiều cách khác nhau để phân loại tính từ trong tiếng Anh, sau đây là các loại tính từ chủ yếu:

 • (a) Tính từ chỉ định

  this, that, these, those

 • (b) Tính từ phân phối

  each, every, either, neither

 • (c) Tính từ chỉ số lượng

  some, any, no; little/few; many, much; one, twenty

 • (d) Tính từ chỉ sự nghi vấn

  which, what, whose

 • (e) Tính từ sở hữu

  my, your, his, her, its, our, your, their

 • (f) Tính từ chỉ chất lượng

  clever, dry, fat, golden, good, heavy, square

Vị trí của tính từ trong tiếng Anh

A. Các tính từ trong nhóm từ a – e đứng trước danh từ mà nó bổ nghĩa

this book

which boy

my dog

Các tính từ có vị trí như thế còn được gọi là các tính từ thuộc ngữ (tiếng Anh là Attributive Adjective).

B. Tuy nhiên, Tính từ chỉ chất lượng có thể:

 • đứng trước danh từ mà chúng bổ nghĩa:

  a rich man a happy gir

 • hoặc đứng sau động từ be, become, seem:

  Tom became rich.

  Ann seems happy

 • hoặc đứng sau các động từ khác: appear, feel, get/grow (= become), keep, look (= appear), make, smelt, sound, taste, turn

  Tom felt cold.

  He got/grew impatient.

  He made her happy.

  The idea sounds interesting.

  Tính từ ở vị trí này còn được gọi là tính từ vị ngữ (predicative adjective). Các động từ được sử dụng theo cách này còn được gọi là các động từ liên kết.

C. Một số tính từ chỉ có thể ở dạng tính từ thuộc ngữ hoặc chỉ có thể ở dạng tính từ vị ngữ và một số khác có thể thay đổi ý nghĩa của chúng khi di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.

 

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ