Luyện tập dạng bài Choose The Best Title trong IELTS Reading

Luyện thi Ielts online > Ielts Reading > Luyện tập dạng bài Choose The Best Title trong IELTS Reading

Trong post 14 dạng bài gặp trong IELTS Reading, dạng bài Choose the best title là một dạng bài tập thường xuyên xuất hiện và nó cũng khiến các bạn học sinh gặp khó khăn trong khi luyện thi IELTS.

1.Dạng bài CHOOSE THE BEST TITLE là gì?

 • Đây là một trong những dạng bài khó và xuất hiện rất thường xuyên trong IELTS Reading.
 • Để làm được dạng bài này, bạn cần phải có khả năng đọc nhanh nhưng đồng thời vẫn hiểu được chủ đề và thông điệp chung và tác giả muốn gửi gắm. Ngoài ra, bạn còn phải nhận biết được thái độ chung của tác giả trong toàn bộ đoạn / bài văn.

2.Các câu hỏi thường gặp trong dạng bài CHOOSE THE BEST TITLE

 • Choose the best title for this passage from the title below
 • What is the author’s attitude in the paragraph?
 • What would be the most approriate suitable for the article?

3.Phương pháp làm bài:

a/ Tìm topic sentence trong đoạn văn:

Topic sentence là câu chủ đề của toàn bộ đoạn văn, nêu lên luận điểm chính của đoạn văn. Topic sentence thường ngắn gọn, xúc tích và không quá đi vào chi tiết.

Topic sentence thường nằm ở các vị trí:

 • Câu đầu tiên: đoạn văn diễn dịch
 • Câu cuối: đoạn văn quy nạp
 • Câu thứ 2: thường chứa các từ như Yet, But, However,… để chuyển chủ đề đoạn văn theo một hướng khác so với trước đó.

 b/ Một số lưu ý:

 • Hãy chọn đáp án bao quát được chủ đề của toàn bài chứ không phải ý chính của một đoạn bất kì.
 • Trong vài trường hợp, đáp án đúng không chỉ truyền tải ý chính của bài mà còn thể hiện thái độ của tác giả.
 • Câu kết luận của bài chưa chắc là tiêu đề của bài.
 • Hãy sử dụng phương pháp loại trừ để tối thiểu hóa thời gian làm bài.

BÀI TẬP VẬN DỤNG

What would be the most approriate suitable for the article

NASA’s Kepler Space Telescope is tasked with finding small, rocky worlds orbiting distant stars. However, exoplanets aren’t the only thing Kepler can detect — stellar flares, star spots and dusty planetary rings can also pop up in the mission’s observations.

But there’s also been speculation that Kepler may have the ability to detect more than natural phenomena; if they’re out there, Kepler may also detect the signature of artificial structures orbiting other stars. Imagine an advanced civilization that’s well up on the Kardashev scale and has the ability to harness energy directly from its star. This hypothetical alien civilization may want to construct vast megastructures, like supersized solar arrays in orbit around their host star, that could be so big that they blot out a sizable fraction of starlight as they pass in front.

List of titles

A: The Kepler Space Telescope explores the Universe

B: The possible discovery of a massive artificial construction

C: Kepler discovers more than exoplantets

D: Aliens are out there

E: Kepler discovers massive alien structures orbiting stars

F: Kepler gets a new job

 

 • Answer: B

 

Phân tích và hướng dẫn giải:

Đầu tiên, hãy cố gắng hiểu rõ cấu trúc của đoạn văn. Ở đoạn đầu tiên, tác giả miêu tả rất rõ những việc mà Kepler đã làm (khám phá các hành tinh mới và hiện tượng tự nhiên). Do đó, chúng ta có thể dễ dàng suy luận rằng đoạn văn (và cả tiêu đề) sẽ phải có nội dung rộng hơn như thế. 

Vì vậy, đáp án có thể xuất hiện ở đoạn văn thứ 2. Hãy cố gắng tìm những từ đồng nghĩa để có thể hiểu rõ vấn đề hơn

 • massive:  megastructures, supersized, sizable.
 • construction: structure

Đoạn văn thứ 2 miêu tả về những thứ to lớn, khổng lồ, có ý nghĩa lớn lao với nhân loại. Tuy nhiên, ở đoạn này tác giả sử dụng rất nhiều từ ngữ giả định như: if; may; speculation; imagine; hypothetical. Vì vậy, những thứ to lớn vĩ đại mà tác giả đang đề cập đến có khả năng sẽ thành hiện thực, nhưng vẫn chưa được khai phá ở hiện tại.

A: The Kepler Space Telescope explores the Universe.

 • Có vẻ đúng, nhưng vẫn chưa mang tính vĩ mô

B: The possible discovery of a massive artificial construction

 • Xuất hiện 2 từ massive và artificial mang ý nghĩa to lớn và nhân tạo, được tác giả nhắc đến rất nhiều

C: Kepler discovers more than exoplantets

 • Đúng (Xem đoạn 1). Tuy nhiên, ngụ ý của tác giả muốn nói về khả năng khai phá ra một thứ “không tự nhiên” trong tương lai

D: Aliens are out there

 • Sai

E: Kepler discovers massive alien structures orbiting stars

 • Sai, Kepler có khả năng sẽ cân nhắc việc này trong tương lai

F: Kepler gets a new job

 • Sai

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Read the following article and choose the best title from the list below.

A new survey reveals that a family sit-down at dinnertime may reduce a teenager’s risk of trying or using alcohol, cigarettes and drugs. The study surveyed more than 1,000 teens and found that those who dined with their families five to seven times a week were four times less likely to use alcohol, tobacco or marijuana than those who ate with their families fewer than three times a week.

A recent UK survey also found that dining together as a family is a key ingredient in ensuring a child’s happiness. Children in the survey reported higher levels of happiness when they dined together with their families at least three times a week. “Contrary to the popular belief that children only want to spend time playing video games or watching TV,” said researcher Dr. Maris Iacovou of the University of Essex, “we found that they were most happy when interacting with their parents or siblings.”

List of titles

 1. A) Children’s happiness
 2. B) Why teenagers use alcohol, cigarettes and drugs
 3. C) What teenagers really want
 4. D) Why families should dine together
Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ