Hướng dẫn làm bài tập Matching Heading

Luyện thi Ielts online > Ielts Reading > Hướng dẫn làm bài tập Matching Heading

Với 14 dạng bài trong IELTS Reading mà Toppy đã chia sẻ trong bài viết trước, chúng ta cùng đi sâu và xem chiến lược làm bài dạng Matching Heading nhé. Việc các bạn nắm bắt chắc và xử lý những dạng bài trong quá trình luyện thi IELTS sẽ giúp điểm số của bạn tăng lên đáng kể. Vì vậy, trong bài này Toppy sẽ chia sẻ cách làm và ví dụ về dạng bài tập này.

Truy cập Toppy để đăng ký ngay thi thử IELTS Online 4 kỹ năng hoàn toàn miễn phí.

Cùng nghiên cứu ví dụ nói về Greenhouse Effect sau đây nhé:

Choose the correct heading for paragraphs A & B from the list of headings below.

  1.               Temperature on earth
  2.             What is a greenhouse

iii.           How is earth a greenhouse

  1.           Plants that grow in a greenhouse
  2.             Why people have greenhouses

Paragraph A: A greenhouse is a house made of glass. It has glass walls and a glass roof. People grow tomatoes and flowers and other plants in them. A greenhouse stays warm inside, even during winter. Sunlight shines in and warms the plants and air inside. But the heat is trapped by the glass and cannot escape. So during the daylight hours, it gets warmer and warmer inside a greenhouse, and stays quite warm at night too.

Paragraph B: Earth’s atmosphere does the same thing as the greenhouse. Gases in the atmosphere such as carbon dioxide do what the roof of a greenhouse does. During the day, the Sun shines through the atmosphere. Earth’s surface warms up in the sunlight. At night, Earth’s surface cools, releasing the heat back into the air. But some of the heat is trapped by the greenhouse gases in the atmosphere. That is what keeps our Earth a warm and comfortable 59 degrees Fahrenheit, on average.

Hướng dẫn làm bài:

Đoạn A = ii

Giải thích: Bài đọc nói về hiệu ứng nhà kính vì vậy đoạn văn đầu giải thích nghĩa của từ nhà kính. Bạn để ý ngay câu đầu tiên: “A greenhouse is a house made of glass” đã là một câu chủ đề và các câu sau chỉ giải thích cho câu chủ đề này. Đoạn văn này cũng cung cấp thông tin về việc các loài thực vật được trồng trong nhà kính ( iv. Plants that grow in a greenhouse) nhưng nó chỉ là một ví dụ về việc nhà kính được sử dụng như thế nào và nó không phải là mục đích của đoạn văn.

Đoạn B = iii

Giải thích: Đoạn văn thứ 2 giải thích việc trái đất làm những chức năng tương tự như một nhà kính bởi các khí ga trong không khí. Điều này thể hiện rất rõ ở ngay câu chủ đề đầu đoạn văn “Earth’s atmosphere does the same thing as the greenhouse”. Cũng có thông tin về nhiệt độ trái đất (i. Temperature on earth) tuy nhiên nó chỉ giúp để giải thích về hiệu ứng nhà kính.

Vì vậy khi làm dạng câu hỏi Matching Heading các bạn chỉ cần đọc kỹ câu đầu hoặc câu thứ hai của đoạn văn vì những câu này thường là câu chủ đề.

Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ