Cách làm dạng bài Gap Fill trong IELTS Reading

Luyện thi Ielts online > Ielts Reading > Cách làm dạng bài Gap Fill trong IELTS Reading

Như trong bài viết 14 dạng bài trong IELTS Reading, Gap filling là dạng bài dễ nhất trong đó, tuy nhiên không vì vậy mà bạn nên đánh giá thấp hoặc lơ là dạng bài này. Chính vì đây là một dạng dễ nên trong quá trình ôn luyện thi IELTS  bạn cần cố gắng hết sức để có thể tận dụng và trả lời đúng tối đa các câu hỏi dạng này để nâng cao điểm số.

Các bước để chinh phục dạng bài Gap Fill

Bước 1: Đọc kỹ các yêu cầu về số từ như “ no more than three words”, tiêu đề có cho cả nhóm câu hỏi để nắm ý chính của nhóm câu hỏi cần điền .

Bước 2: Đọc lướt nhanh đoán nội dung đoạn văn và tìm được đoạn văn có chứa thông tin liên quan đến đoạn tóm tắt ở câu hỏi, sơ đồ. Khi tìm được thông tin tương tự thì bạn dừng lại để đối chiếu thông tin.

Bước 3: Xác định dạng từ cần điền là danh từ, động từ, tính từ hay là chia động từ dạng quá khứ, hiện tại hay tương lai…Phần này liên quan đến ngữ pháp cả đoạn văn.

Bước 4: Dò theo từ khóa và đoạn văn sau đó điền từ theo xác định đúng ngữ pháp và đáp án từ thông tin trong bài.

Trong trường hợp từ cho sẵn, bạn sẽ dễ nhận ra được từ cần điền hơn nhưng trong trường hợp đề bài không cho từ sẵn thì bạn tìm kiếm kỹ hơn một tý sẽ thấy được đáp án.

Nếu còn băn khoăn về đáp án, bạn hãy ghi ra nháp và sau đó kiểm tra lại. Thường thì dạng điền từ này không quá khó nên bạn sẽ tìm được đáp án thôi.

Đối với dạng bài sơ đồ, bạn cũng dò tương tự theo hướng sơ đồ để biết mình đang ở bước/giai đoạn/khu vực nào của sơ đồ để điền chính xác. Sẽ có những từ tóm tắt, gợi ý để bạn nhận ra đáp án phù hợp.

Lưu ý :

Điền đúng số từ yêu cầu

Để ý động từ, danh từ … phải được điền đúng theo ngữ cảnh của đoạn văn. Tránh mất điểm ở những lỗi sai không đáng có.

 VÍ DỤ 1:

  • PASSAGE

Others feel there is more of a case for the theory. Harnessing the wind would not have been a problem for accomplished sailors like the Egyptians. And they are known to have used wooden pulleys, which could have been made strong enough to bear the weight of massive blocks of stone. In addition, there is some physical evidence that the ancient Egyptians were interested in flight. A wooden artefact found on the step pyramid at Saqqara looks uncannily like a modern glider. Although it dates from several hundred years after the building of the pyramids, its sophistication suggests that the Egyptians might have been developing ideas of flight for a long
time. And other ancient civilizations certainly knew about kites; as early as 1250 BC, the Chinese were using them to deliver messages and dump flaming debris on their foes.

  • QUESTION : Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer
    ADDITIONAL EVIDENCE FOR THEORY OF KITE-LIFTING.

The Egyptians had (1) ……………. which could lift large pieces of (2) ……………. , and they knew how to use the energy of the wind from their skill. The discovery on one pyramid of an object which resembled a (3) ……………. suggests they may have experimented with (4) …………….. In addition, over two thousand years ago kites were used in China as weapons, as well as for sending (5) …………….

️ BÀI GIẢI

1. PULLEYS
Giải thích: And they are known to have used wooden pulleys, which could have been made strong enough to bear the weight of massive blocks of stone.
– pulley (n): ròng rọc
– bear the weight of = lift
2. STONE
Giải thích: And they are known to have used wooden pulleys, which could have been made strong enough to bear the weight of massive blocks of stone.
– to bear sth: chịu được một cái gì đó.
– bear the weight of = lift
3. GLIDER
Giải thích: A wooden artefact found on the step pyramid at Saqqara looks uncannily like a modern glider.
– artifact (n): đồ tạo tác, do con người tạo ra
– look like =resemble
4. FLIGHT
Giải thích: Although it dates from several hundred years after the building of the pyramids, its sophistication
suggests that the Egyptians might nave been developing ideas of flight for a long time.
– sophistication (n): sự rắc rối, phức tạp
– develop idea =experiment
5 .MESSAGES
Giải thích: And other ancient civilisations certainly knew about kites; as early as 1250 BC, the Chinese were using them to deliver messages and dump flaming debris on their foes
– deliver = send

VÍ DỤ 2:

  •  PASSAGE

The term ‘plastic’ comes from the Greek plassein, meaning ‘to mould’. Some plastics are derived from natural sources, some are semi-synthetic (the result of chemical action on a natural substance), and some are entirely synthetic, that is, chemically engineered from the constituents of coal or oil. Some are ‘thermoplastic’, which means that, like candlewax, they melt when heated and can then be reshaped. Others are ‘thermosetting’: like eggs, they cannot revert to their original viscous state, and their shape is thus fixed forever. Bakelite had the distinction of being the first totally synthetic thermosetting plastic.

The history of today’s plastics begins with the discovery of a series of semi-synthetic thermoplastic materials in the mid-nineteenth century. The impetus behind the development of these early plastics was generated by a number of factors – immense technological progress in the domain of chemistry, coupled with wider cultural changes, and the pragmatic need to find acceptable substitutes for dwindling supplies of ‘luxury’ materials such as tortoiseshell and ivory.

QUESTION Complete the summary. Choose ONE WORD ONLY from the passage

1. Some plastics behave in a similar way to …………….in that they melt under heat and can be moulded into new forms.
2. Bakelite was unique because it was the first material to be both entirely …………….in origin, and thermosetting.
3. There were several reasons for the research into plastics in the nineteenth century, among them the great advances that had been made in the field of ……………. and the search for alternatives to natural resources like ivory.

BÀI GIẢI

Some plastics behave in a similar way to….in that they melt under heat and can be moulded into new forms.
Keywords: similar, melt, moulded
In paragraph , the writer says that: “Some are „thermoplastic‟, which means that, like candlewax, they melt when heated and can be reshaped”. This means that some plastics,such as thermoplastics, have similar characteristics to candlewax: they melt under heat (melt when heated) and can be moulded (reshaped).
+ a similar way to = like
+ moulded = reshaped
=>ANSWER: candlewax

2. Bakelite was unique because it was the first material to be both entirely…..in origin, and thermosetting.
Keywords: unique, first, entirely
At the end of paragraph , the writer states that “Bakelite had the distinction of being the first totally synthetic thermosetting plastic”
+ to be unique = to have the distinction of
+ entirely = totally
=>ANSWER: synthetic

3. There were several reasons for the research into plastics in the nineteenth century, among them the great advances that had been made in the field of… and the search for alternatives to natural resources like ivory.
Keywords: nineteenth century, great advances, field, ivory
In paragraph, the writer reports that: “The impetus behind the development of these early plastics was generated by a number of factors- immense technological progress in the domain of chemistry, coupled with wider cultural changes, and the pragmatic need to find acceptable substitutes for dwindling supplies of „luxury‟ materials such as tortoiseshell and ivory.”
+ several reasons for = generated by a number of factors
+ great advances = immense technological progress
+ field = domain
+ search = find
+ alternatives = substitutes
=>ANSWER: chemistry

Chúc các bạn học thật tốt! 

Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ