8 dạng câu hỏi trong SAT Reading

Luyện thi Ielts online > Luyện thi SAT > 8 dạng câu hỏi trong SAT Reading

Đã có rất nhiều học sinh, người học SAT, luyện thi SAT gặp khó khăn trong phần SAT Reading vì nó không hề giống những dạng bài đọc khác. Đọc là phần đầu tiên của SAT. Nó dài 65 phút và hỏi tổng cộng 52 câu hỏi. Tất cả các câu hỏi này là nhiều lựa chọn và có bốn lựa chọn trả lời, A, B, C và D. Các câu hỏi đều dựa trên các đoạn văn Bốn đoạn văn riêng lẻ và một bộ các đoạn được ghép nối.

Section Time in Minutes # of Questions Time per question
Reading 65 52 75 seconds

Bạn sẽ trả lời 10 đến 12 câu hỏi trên mỗi đoạn hoặc tập hợp các đoạn được ghép nối và một hoặc nhiều đoạn có thể được kèm theo một hình ảnh, như biểu đồ, biểu đồ thanh hoặc biểu đồ phân tán.

⇒ Tham khảo thêm bài viết : Đạt 800 điểm phần SAT Reading 

Các loại bài trong SAT Reading

Mặc dù bạn không thể dự đoán chính xác nơi các đoạn của bạn sẽ đến từ đâu, bạn có thể biết thể loại mà mỗi đoạn được chọn. Bạn sẽ chỉ nhận được một đoạn từ nước Mỹ hoặc Văn học thế giới. Hai sẽ đến từ lĩnh vực Lịch sử hoặc Khoa học xã hội, và hai là liên quan đến Khoa học.

Mỗi đoạn, hoặc tập hợp các đoạn được ghép lại, sẽ có khoảng 500 đến 750 từ. Như đã đề cập ở trên, một hoặc hai trong số chúng cũng sẽ có biểu đồ, bảng hoặc biểu đồ liên quan đến nội dung của đoạn văn.

Các đoạn được ghép thường thảo luận về cùng một chủ đề hoặc chủ đề, nhưng tiếp cận nó từ một góc nhìn khác. Các câu hỏi đi với các đoạn được ghép nối thường sẽ yêu cầu bạn so sánh hoặc đối chiếu hoặc xem xét một tác giả sẽ nghĩ gì về quan điểm của tác giả khác.

Ngoài việc làm quen với cấu trúc, các bạn nên chuẩn bị kiến thức của từng câu hỏi của phần SAT Reading. Bài viết dưới sẽ nói về 8 loại câu hỏi trong phần SAT Reading.

8 loại câu hỏi trong SAT Reading

1. Big Picture / Main Point

Big Picture/ Main Point là câu hỏi hỏi bạn về mục đích tổng thể hoặc thông điệp của đoạn văn. Đoạn văn nói về cái gì? Những gì nó đang cố gắng để thực hiện? Là đoạn văn cố gắng thông báo, xem xét, mâu thuẫn, chứng minh, nhại lại, hoặc đưa ra giả thuyết?

Dưới đây là một ví dụ về một Big Picture / Main Point được chọn từ sat-practice-test-2 của College Board. Nó thực sự đề cập đến một tập hợp các đoạn được ghép nối, vì vậy nó đòi hỏi bạn phải hiểu điểm chính của hai đoạn văn.

Ex : The main purpose of each passage is to

A) compare brain function in those who play games on the Internet and those who browse on it.
B) report on the problem-solving skills of individuals with varying levels of Internet experience.
C) take a position on increasing financial support for studies related to technology and intelligence.
D) make an argument about the effects of electronic media use on the brain.

2. Little Picture / Detail

Những câu hỏi này thường sẽ đề cập đến một hoặc hai dòng cụ thể trong một đoạn văn và hỏi bạn về một chi tiết cụ thể. Mỗi dòng thứ năm trong đoạn văn được đánh số, vì vậy bạn sẽ có thể xác định vị trí một chi tiết một cách nhanh chóng. Những câu hỏi này có thể liên quan đến chức năng hoặc kỹ thuật tác giả, mà bạn sẽ tìm hiểu về bên dưới, nhưng chúng có xu hướng đề cập đến một dòng hoặc cụm từ cụ thể.

Ví dụ này về một câu hỏi nhỏ về hình ảnh / chi tiết cũng được lấy từ sat-practice-test-2. Click vào xem đề nếu bạn muốn xem đoạn văn và các câu hỏi còn lại!

Stanton uses the phrase “high carnival” (line 15) mainly to emphasize what she sees as the

A) utter domination of women by men.
B) freewheeling spirit of the age.
C) scandalous decline in moral values.
D) growing power of women in society.

3. Inference

Những câu hỏi này yêu cầu bạn diễn giải ý nghĩa của một dòng, đoạn hoặc toàn bộ đoạn văn. Những điều này sẽ không quá chủ quan hoặc mơ hồ, vì chỉ có thể có một câu trả lời đúng.

It can reasonably be inferred that “the strong-minded” (line 32) was a term generally intended to

A) praise women who fight for their long-denied rights.
B) identify women who demonstrate intellectual skill.
C) criticize women who enter male-dominated professions.
D) condemn women who agitate for the vote for their sex.

4. Vocabulary in Context

Câu hỏi từ vựng hỏi bạn về ý nghĩa của một từ cụ thể. Đôi khi những từ này thực sự khá phổ biến, nhưng chúng có thể được sử dụng theo một cách khác thường trong bối cảnh của đoạn văn. Giống như các câu hỏi chi tiết, từ vựng trong các câu hỏi ngữ cảnh sẽ đưa bạn đến một dòng cụ thể trong văn bản, như trong ví dụ sau.

As used in line 36, “best” most nearly means

  1. A) superior.
  2. B) excellent.
  3. C) genuine.
  4. D) rarest.

5. Function

Các câu hỏi chức năng có xu hướng tương tự như các câu hỏi chi tiết, nhưng chúng đặc biệt đề cập đến cách một cụm từ hoặc câu hoạt động trong một đoạn văn. Họ muốn biết một chi tiết có ảnh hưởng gì đến đoạn văn, như trong câu hỏi mẫu dưới đây.

The analogy in the final sentence of Passage 2 has primarily which effect?

A) It uses ornate language to illustrate a difficult concept.
B) It employs humor to soften a severe opinion of human behavior.
C) It alludes to the past to evoke a nostalgic response.
D) It criticizes the view of a particular group.

6.  Author Technique

Ngoài việc đọc văn bản kỹ, bạn cũng nên nghĩ về cách tác giả viết. Đối với những câu hỏi này, bạn có thể mô tả giọng điệu, phong cách, giọng nói, thái độ hoặc quan điểm của tác giả. Khi bạn đọc ở trên, thông thường bạn sẽ được yêu cầu so sánh các kỹ thuật của tác giả trong các câu hỏi tuân theo các đoạn được ghép nối. Họ cũng có xu hướng xuất hiện sau những đoạn đơn.

Nếu đoạn văn bao gồm văn xuôi, như trong đoạn văn từ Hoa Kỳ hoặc Văn học Từ, thì những câu hỏi này sẽ hỏi về phong cách, mục đích hoặc kỹ thuật của người kể chuyện, như trong ví dụ sau.

During the course of the first paragraph, the narrator’s focus shifts from

A) recollection of past confidence to acknowledgment of present self-doubt.
B) reflection on his expectations of life as a tradesman to his desire for another job.
C) generalization about job dissatisfaction to the specifics of his own situation.
D) evaluation of factors making him unhappy to identification of alternatives.

7. Evidence Support

Câu hỏi Evidence Support không bao giờ đứng một mình. Thay vào đó, họ tham khảo lại bất kỳ loại câu hỏi nào trước đó và yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng cho câu trả lời của bạn.

Hãy nói rằng bạn trả lời một câu hỏi suy luận. Sau đó, bạn có thể nhận được một câu Evidence Support hỏi bạn những dòng nào trong đoạn văn cung cấp lý do đằng sau câu trả lời của bạn. Những câu hỏi Evidence Support này là phổ biến trong suốt phần Đọc. Đây là một ví dụ về câu hỏi về chuyên môn của tác giả, tiếp theo là câu hỏi Evidence Support.

1.In the passage, the author anticipates which of the following objections to criticizing the ethics of free markets?

A) Smith’s association of free markets with ethical behavior still applies today.
B) Free markets are the best way to generate high profits, so ethics are a secondary consideration.
C) Free markets are ethical because they are made possible by devalued currency.
D) Free markets are ethical because they enable individuals to make choices.

2. Which choice provides the best evidence for the answer to the previous question?

A) Lines 4-5 (“Some… ethical”)
B) Lines 7-10 (“But… about”)
C) Lines 21-22 (“Smith… outcome”)
D) Lines 52-54 (“When… way”)

8. Data Interpretation

Loại câu hỏi cuối cùng bạn sẽ gặp trong phần Đọc là Data Interpretation. Những câu hỏi này đề cập đến các loại biểu đồ, và yêu cầu bạn diễn giải thông tin được trình bày trong đó. Thông thường, các câu hỏi giải đoán dữ liệu hỏi làm thế nào đồ họa liên quan đến đoạn văn.

Biểu đồ trong ví dụ dưới đây đi kèm với đoạn Khoa học về sóng biển. Thực tế, có ba câu hỏi về biểu đồ, nhưng mình sẽ chỉ cho bạn thấy hai trong số chúng.


1. Which concept is supported by the passage and by the information in the graph?

A) Internal waves cause water of varying salinity to mix.
B) Internal waves push denser water above layers of less dense water.
C) Internal waves push bands of cold water above bands of warmer water.
D) Internal waves do not rise to break the ocean’s surface.

2. How does the graph support the author’s point that internal waves affect ocean water dynamics?

A) It demonstrates that wave movement forces warmer water down to depths that typically are colder.
B) It reveals the degree to which an internal wave affects the density of deep layers of cold water.
C) It illustrates the change in surface temperature that takes place during an isolated series of deep waves.
D) It shows that multiple waves rising near the surface of the ocean disrupt the flow of normal tides.

Hy vọng bài viết sẽ giúp ích được các bạn trong quá trình ôn luyện thi SAT. Hãy Follow blog để xem những bài viết tương tự nhé <3

(Nguồn : https://blog.prepscholar.com/whats-actually-tested-on-sat-reading-skills)

 

 

Please follow and like us:
error0

THÔNG TIN

Liên hệ với TOPPY

Địa điểm T.5, MAC Plaza, 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giờ hoạt động 08:30 - 20:30
Hotline 024 7102 0222
500+ GIẢNG VIÊN ÂU/MỸ
1.000+ ĐỀ THI THỬ
25.000+ CÂU HỎI LUYỆN TẬP
100% GIÁO VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ QUỐC TẾ